การประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ 5 ดาว ณ สำนักงานพัฒนาบุคคลากร กรมอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ 5 ดาว ณ สำนักงานพัฒนาบุคคลากร กรมอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร