โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรม “การจับจีบผ้าปูโต๊ะ” ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit center) ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัดโพธิทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ซึ่งมีการสอนงานอาชีพมากมายหลายชนิด รวมทั้งให้บริการด้านต่างๆ ฟรีตลอดงาน ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน และ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559