โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบ้านสวนทรายทอง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมบ้านสวนทรายทอง จังหวัดสมุทรสงคราม