การประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ 5 ดาว ณ สำนักงานพัฒนาบุคคลากร กรมอาชีวศึกษา

06/18/2017 admin 0

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ได้เข้ารับกา […อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน

06/11/2016 admin 0

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนนำคณะนักศึกษาดูงานตามโครงการ ” โครงการสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของผู […อ่านต่อ